Schmiere!

Schmiere - Paulo Machado

Männer opgepasst!!
‘Schmiere’ ass nees do!
Vu Baart-Uelech am Lavendel oder Zitrus, oder Hoer-Pommad vu mëttelfest bis steenhaart, ass alles ukomm.
Ween do net zougräift ass selwer Schold! ?

30 October 2016  /  share: facebook

Comments are closed.